Välj en sida

”Kronobergsmodellen” baseras på internationell erfarenhet från USA och Storbritannien och är ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet/Region Skåne och Palliativt centrum för samskapad vård vid Linnéuniversitetet.

Modellen syftar till att hjälpa patienter med allvarliga sjukdomar och deras anhöriga, genom att bjuda in till samtal om vad som är viktigt för dem når sjukdomen blir svårare. Viktiga delar i arbetssättet är strukturerade patientsamtal med stöd av en samtalsguide, samtalsutbildning för läkarna samt stöd och handledning av läkargruppen och sjuksköterskor i genomförandet. Modellen kommer att utvärderas vetenskapligt.

Cirka 200 specialistläkare som arbetar vid ”Medicin- och akutcentrum” (MAC) samt ”Kirurg- kvinno- och barncentrum” (KBC) i Växjö och Ljungby deltar.

 

X