Välj en sida

Fotograf Anna-Lena Harmsund

Det är viktigt med engagerade medarbetare!

Palliativt Utvecklingscentrum (PC) har intervjuat Cecilia Linde, medicinskt ansvarig sjuksköterska och kvalitetsutvecklare hälso- och sjukvård på Omvårdsförvaltningen i Solna Stad angående deras erfarenheter av användningen av NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ vård). Sedan 2015 har 9 verksamheter i Solna Stad använt NVP.

Användningen av NVP har gett oss en tydligare struktur i arbetet och en större medvetenhet om palliativa vårdbehov. Det vi kan mäta är exempelvis att smärtskattning och munhälsan bedöms mer nu än tidigare. NVP ger också stöd i att upptäcka palliativa vårdbehov i ett tidigt skede. Vid införandet och i det fortlöpande arbetet med NVP krävs engagerade medarbetare som utbildar varandra och skapar kontinuitet, chefer som stödjer arbetet samt uppföljning av verksamheternas arbete med NVP. Vi satsar också på palliativa ombud som kan föra kunskapen kring det palliativa förhållningssättet vidare till sina kollegor”.

 

Nätverksträff för NVP-användare

Nu är det så äntligen dags för en ny nätverksträff för NVP-användare. Nätverksträffen är den 23 september 2019 i Lund. Syftet med dagen är att vi träffas och utbyter tankar och erfarenheter kring NVP och hur vi tillsammans kan göra NVP ännu bättre. Vi hoppas också att dagen ger oss inspiration att fortsätta vår strävan att förbättra vården för människor med palliativa vårdbehov oavsett diagnos eller var vården bedrivs. Nätverksträffen riktar sig i första hand till kontaktpersoner, men i mån av plats, så hälsas även andra välkomna. Läs mer och anmäl dig här.

 

NVP i Melior

Palliativt Utvecklingscentrum har pratat med Frida Ekstrand, dagsjuksköterska/sjuksköterska hos Avancerad sjukvård i hemmet i Helsingborg om avdelningens förväntningar och erfarenheter vid införandet av NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ vård) i Region Skånes journalsystem Melior. Frida berättade följande: ”Det är en klar fördel att NVP finns i Melior. Det finns inte längre ett papper som kan fastna någonstans och mallen som används i Melior är tvärprofessionell vilket innebär att flera olika yrkeskategorier kan skriva på den. Det gör att vi snabbt kan förstå patientens situation och t.ex. se vilka symtom som finns. Att NVP finns i Melior ger också en bra helhetsbild av den palliativa vården som vi ger. Informationer delas av olika instanser och nu kan sjukhuset se vad vi har skrivit. Det är en klar fördel för både patienten och den kliniska personalen att informationerna finns digitalt. Det har blivit lättare att kvalitetssäkra arbetsrutiner eftersom vi snabbt kan se patientens historik i journalen, samt utbyta information med kollegor och säkerställa att patienten får en så bra vård som möjligt”.

 

NVP-utbildningsdag i Arkiva!

Tack till alla som deltog på vår utbildningsdag om NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ Vård) den 27 mars i Arvika. Det är roligt att vi var så många som deltog. Totalt var vi 130 deltagare från olika yrkesgrupper inklusive läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som kom från Arvika kommun, Eda kommun, Årjäng kommun och Arvika sjukhus. På bilden ses distriktssköterska Elisabeth Malmgren och sjuksköterska Eva Dahlberg som båda är palliativa ombud i Arvika kommun. När vi frågade vad de tyckte var bra med utbildningen så svarade de: ”Det är positivt att sjukhuset i Arvika och Eda kommun drar igång med användningen av NVP och att alla landsting och kommuner i Västra Värmland har påbörjat implementeringen av NVP. Det är även positivt att vi har fått palliativa ombud i hela Region Värmland vilket innebär att alla jobbar åt samma håll”.

 

 

NVP nu granskat – följer internationella rekommendationer

The International Collaborative har granskat NVP och konstaterat att innehållet följer internationella rekommendationer för vård av den döende människan. Vid kommande revidering av NVP kommer ”The Collaboratives” logotyp finnas med på dokumenten.

Besök hemsidan för International Collborative for Best Care for the Dying Person.

 

X