Välj en sida

Palliativt Utvecklingscentrum har tagit fram filmer som kan vara till stöd och hjälp vid informationsspridning om NVP. Filmerna kan användas som inspiration och information för enheter som vill veta mera om NVP samt som stöd vid införande av NVP.

Inspirationsfilm om NVP


  

Vad är NVP och tankar kring införande


  

NVP för dig som chef eller ledare


  

Erfarenhet av NVP i hemsjukvård

X