Välj en sida

 

Filmen riktar sig till hela det multiprofessionella teamet och handlar om vad NVP är och tankar kring införandet.

Framöver planeras ytterligare filmer som berör:

  • Hur teamet praktisk kan använda NVP
X