Välj en sida

IPOS är ett skattningsinstrument med frågor som behandlar fysiska, psykologiska, sociala och existentiella områden. Förutom frågor om vanligt förekommande symtom inkluderar det exempelvis frågor om närståendes oro, patientens informationsbehov och praktiska problem.

IPOS är översatt till svenska och kulturellt anpassat till svenska förhållande med godkännande av the Cicely Saunders institute, King’s College, London. IPOS svenska version är nu validerad och en artikel, där Ingela Beck är huvudförfattare, är  publiserad i BMC Palliative care. Artikeln  har titeln  Translation and cultural adaption of the Integrated Palliative care Outcome Scale including cognitive interviewing with parents and staff och innebär att IPOS är validerat både avseende svenska språket och kulturellt sammanhag.

Här kan du registrera dig och ladda ner IPOS (klicka på länken).


Ingela Beck
Kontakta projektledare Ingela Beck.

IPOS på svenska är utvecklat och översatt av Ingela Beck och Carl Johan Fürst och deras team vid Palliativt Utvecklingscentrum samt samarbetspartners vid  Högskolan Kristianstad, Sophiahemmet Högskola och Region Skåne.

 

Här kan du ladda ner filer relaterat till IPOS
NamnStorlekNerladdningar
Användarguide Av IPOS Inom Spe Pall Vård233.4 KiB845

X