Välj en sida

Här hittar du svar på frågor som användare av IPOS har ställt.

Finns IPOS inlagd i patientjournalen?

Svar: Det finns många olika journalsystem och att få in olika instrument i journalsystemen är något som verksamheterna själva driver. Vad vi känner till finns IPOS i dagsläget i Take Care. Melior håller på att lägga in IPOS. Det finns ett planeringsverktyg itACiH och de har lags in IPOS.

 

Om du har du frågor om IPOS men inte hittar något svar här kan du ställa frågan  via mail till

Ingela Beck:mailto:ingela.beck@hkr.se

 

 

X