Välj en sida

Fem myndigheter har tagit fram en ny broschyr om psykisk ohälsa hos äldre. Broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa!” bygger på myndigheternas samlade kunskap på området och innehåller citat från experter inom området liksom från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Broschyren tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

 

 

 

 

X