Marlene Malmström tillträder nu som ny verksamhetschef på Palliativt Utvecklingscentrum. Marlene är sjuksköterska, forskare och docent och har mångårig erfarenhet av såväl kliniskt arbete inom cancervården som forskning kring cancerprocessen med fokus på hur vårdprocesser kan optimeras för att möta patienter och närståendes behov av palliativ vård och rehabilitering. Marlene har ett stort engagemang för kopplingen mellan forskning och klinisk verksamhet och kring hur denna koppling kan utgöra grunden för framtidens evidensbaserade vård. Parallellt med sitt uppdrag som verksamhetschef på Palliativt utvecklingscentrum har Marlene en tjänst som FOUU ledare på Skånes universitetssjukhus och är knuten till Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Hon leder även Lunds universitets cancercentrums (LUCC) strategiska nätverk för omvårdnad, rehabilitering och palliativ vård.

”Det är med ödmjukhet, stolthet och kraft jag tagit mig an uppdraget som verksamhetschef på Palliativt utvecklingscentrum. Mitt driv har alltid bottnat i de kliniskt relevanta forsknings- och utvecklingsfrågorna som kan bidra till ökad kunskap kring hur sjukvården i samverkan med patient och närstående kan utvecklas. Detta ligger väl i linje med Palliativt utvecklingscentrums tredelade uppdrag; forskning, utveckling och utbildning. I rollen som verksamhetschef på Palliativt utvecklingscentrum ser jag fram emot att tillsammans med våra kompetenta medarbetare och i samverkan med nationella och internationella aktörer arbeta för att stärka såväl den allmänna som den specialiserade palliativa vården”, säger Marlene.

Vi på PC hälsar varmt välkommen till Marlene!