Välj en sida

Utbildning

 

Våra kursledare

carl johan_WEBCarl Johan Fürst är överläkare och professor i palliativ medicin vid Lunds universitet och chef för Palliativt utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.

 

 

 

anders_webAnders Danielsson är projektledare för De Nödvändiga samtalen och ansvarig för utvecklingen av konceptet.

 

 

 

Anna_webAnna Wrangsjö är specialist i onkologi och har två-årig grundutbildning i psykoterapi, nu verksam på Rehabcentret Sfären. Anna har många års erfarenhet av samtalsstöd med cancerpatienter enskilt och i grupp och har hållit i grupphandledning av ST-läkare. Anna har varit med och tagit fram kurskonceptet De Nödvändiga Samtalen.

 

 

Hanna_WEBHanna Dahlstrand är biträdande överläkare i onkologi och gynekologisk onkologi vid Onkologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Hanna är även forskare inom gynekologisk cancer vid Karolinska Institutet. Hanna har varit med och tagit fram kurskonceptet De Nödvändiga Samtalen.

 

 

Helene Reimertz_WEB

Helene Reimertz är överläkare vid Palliativa Rådgivningsteamet, Onkologkliniken i Växjö.
Helene är även verksamhetsutvecklare i Region Kronoberg samt i Palliativt centrum för samskapad vård, Linnéuniversitetet.

 

 

Christel_WEBChristel Wihlborg är överläkare i Palliativ vård och ASIH Ystad med sydöstra Skåne som upptagningsområde. Christel är specialist i internmedicin och engagerad i handledning och undervisning i palliativ medicin för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt kommunanställda.

 

 

Gunnar E_WEBGunnar Eckerdal är smärtläkare på onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Geriatriker från början, mångårig erfarenhet inom smärta, hospice och palliativ vård.

 

 

 

Ingrid_WEBIngrid Lindroth är specialistläkare i geriatrik och algologi samt diplomerad i palliativ medicin. Verksam som överläkare i geriatrik och palliativ medicin på Nyköpings lasarett.

 

 

 

Pia (ange Foto Preciouspeople)_WEBPia Dellson är onkolog och psykiater, med mångårig erfarenhet av utbildning och handledning inom patient-läkarkommunikation. Hon har även en grundutbildning i psykoterapi och är auktoriserad Balinthandledare. (Foto: preciouspeople)

 

 

Jacob_WEBJacob Engellau är docent och överläkare vid Skånes Onkologiska Klinik, samt legitimerad psykoterapeut, och auktoriserad Balinthandledare och arbetar även med psykologisk handledning av läkare inom olika specialiteter. Jacob har arbetat i många år med olika typer av samtalsutbildningar för läkare under utbildning och som specialister.

 

Erik_WEBErik Isaksson är präst och gestaltterapeut. Han har arbetat många år som sjukhuspräst i Lund, framförallt på hospice och onkologiavdelningar och de senaste åren med palliativ vård i Botswana, med kliniskt arbete såväl som med handledning och utbildning.

 

 


Wilhelmina NäsWilhelmina Näs
är ST-läkare i internmedicin/hematologi Östra sjukhuset Göteborg och registeransvarig för palliativregistret på Medicinkliniken Östra sjukhuset. Delansvarig för inspelningen av filmen ”Brytpunktssamtalet” som syftar till att informera om vikten av brytpunktssamtal.

 

 

Mariana_WEBMariana Villegas-Scivetti är specialistläkare i hematologi och intermedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg. Mariana har även medverkat i filmen ”Brytpunktssamtalet” som är en inspirationsfilm för att öka kvalitet och antalet brytpunktsamtal vid livets slutskede.

 

 

Jarinja_WEBJarinja Thelestam Mark är skådespelare, utbildad vid teaterhögskolan i Malmö, med erfarenhet från teater, film, radio och TV och har varit med och utvecklat konceptet De Nödvändiga Samtalen.
Jarinja är även gestaltterapeut och leder bl a kurser i självmedkänsla, MSC (Mindful Self Compassion).

 

Jan Halling_WEBJan Halling är skådespelare utbildad vid Teaterhögskolan, frilansade skådespelare sedan 1985 och har varit med och skapat kurskonceptet De Nödvändiga Samtalen. Jan är även gestaltterapeut och leder bland annat samtalsgrupper för anhöriga som drabbats av demens och Alzheimers sjukdom.

 

 

Eva W_WEBEva Wendt är skådespelare, teaterregissör och gestaltterapeut, utbildad vid The Drama Studio i London och regiutbildning på Malmö Teaterhögskola. Eva är även konstnärlig ledare i teatergruppen SPECT. scenkonst i Lund.

 

X