-en kvalitativ studie om upplevelsen att vara närstående till en person med cancer. Mattias Tranberg (PC), Magdalena Andersson (RCC Syd), Mef Nilbert (RCC Syd) och Birgit Rasmussen (PC) är medförfattare till artikeln Coafflicted but invisible: A qualitative study of perceptions among informal caregivers in cancer care.

Studien är ett samarbete mellan RCC Syd och Palliativt Utvecklingscentrum. I denna studie genomförde vi fokusgruppsintervjuer med 28 deltagare som var eller hade varit närstående till en person med cancer. Vi kunde se tre återkommande teman: att åsidosätta sina egna behov, att anta rollen som projektledare och att förlora sin känsla av identitet.

Sammantaget bildar dessa teman ett sammanfattande tema: att vara medsjuk. Deltagarna avstod från att tillfredsställa sina egna behov för att ta ansvar för sin närstående med cancer. I processen förlorade de emellertid sig själva, blev medsjuka och drabbades ibland av somatiska eller psykiatriska sjukdomar. Följ länken så kan ni klicka er vidare till hela artikeln (open access).