Vår efterfrågade Rehabutbildning är öppen för anmälan. Utbildningen hålls den 10 november 2020 på Medicon Village i Lund.

Vi upprepar succén från förra året då vi hade ett stort antal deltagare och många på väntelista. Programmet är klart och våra föreläsare ser fram emot en spännande och innehållsrik dag tillsammans med dig!

Under denna utbildningsdag beskriver arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator i specialiserad palliativ vård de möjligheter och svårigheter som kan uppstå i mötet med de svårast sjuka och deras närstående. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i kommun, primärvård och akutsjukvård. Alla yrkesgrupper är välkomna. Läs mer här och anmäl dig här (begränsat antal platser).

Covid-19: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra kurser genomförs på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.