Samtal om allvarliga sjukdomar hjälper vårdpersonal att anpassa medicinska beslut till patientens mål, värderingar och prioriteringar, och anses vara en viktig komponent i ett delat beslutsfattande.

Vår kollega Juliet Jacobsen har tillsammans med Alexis Drutchas, Deborah Lee, Sharon Levine och Jeffrey Greenwald publicerat en vetenskaplig artikel med titeln ”Aging is not an Illness: Exploring Geriatricians’ Resistance to Serious Illness Conversations”, i Journal of Pain and Symptom Management.

Studien syftar till att undersöka geriatrikers perspektiv på samtal om allvarlig sjukdom, genom fokusgrupper med tvärprofessionella intressenter inom geriatrik på Massachusetts General Hospital i USA.

Tre viktiga teman framträdde hos fokusgrupperna som illustrerar geriatrikers perspektiv kring att hålla samtal om allvarlig sjukdom: 1) åldrande i sig är inte en allvarlig sjukdom; 2) geriatriker fokuserar ofta på positiv anpassning och sociala bestämningsfaktorer för hälsa och i detta sammanhang uppfattas etiketten ”samtal om allvarlig sjukdom” som begränsande; och 3) eftersom åldrande inte är synonymt med sjukdom, dokumenteras viktiga samtal kring målet med vården inte nödvändigtvis som samtal om allvarlig sjukdom förrän en akut sjukdom uppträder.

Resultatet av studien visar på att när institutioner arbetar med att skapa systemomfattande processer för att dokumentera samtal om patienters mål och värderingar, bör de unika kommunikationspreferenserna hos äldre patienter och geriatriker särskilt beaktas.

 

Läs hela artikeln (på engelska) här