Palliativ vård är lindrande vård och behandling inriktad på att hjälpa människor med obotlig, livshotande sjukdom. Denna typ av vård fokuserar på att ge patienten lättnad från både fysisk och psykisk smärta, samt andra symtom vid livets slutskede. Målet är att förbättra livskvaliteten för både patient och närstående.

Palliativt Utvecklingscentrum bedriver forskning, utveckling och utbildning inom palliativ vård. Vi har även bidragit till Socialstyrelsens rapport Palliativ vård i livets slutskede.