Nu har vi öppnat anmälan till den 8:e Nationella Konferensen i Palliativ Vård 2023! Konferensen anordnas i Malmö den 2 – 4 oktober med tema ”Framtidens palliativa vård”.

Med den här konferensen vill vi ge palliativ Sverige en möjlighet att mötas och dela erfarenheter och tankar. Vi hoppas kunna bidra med nya kunskaper och insikter, och ge våra yrkesverksamma inom den palliativa vården inspiration och påfyllning för att möta nya utmaningar. Varmt välkommen till Malmö i oktober!

Läs mer och anmäl dig här!