Den 28-29 april anordnar Svensk barnsmärtförening ett barnsmärtsymposium på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Syftet med symposiet är att främja spridning av kunskap om diagnostik och behandling av smärta hos barn inom hälso- och sjukvården. Smärtintresserade får möjlighet till att nätverka och lära känna andra smärtintresserade samt träffa gamla bekanta.

Under dessa dagar kommer bland annat följande ämnen att lyftas:

  • Akut smärta hos barn och ungdomar
  • Sedation for medical procedures: chemical restraint or procedural comfort care?
  • Blockader som smärtlindring
  • NAG långvarig smärta
  • Cancerrelaterad smärta i akut och långvarigt skede
  • Pain management in pediatric palliative care
  • Vad är palliativ smärtlindring – skiljer det sig från annan smärtlindring?

 

Läs mer och anmäl dig här