Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad (SFPO) anordnar den 10 maj en digital utbildningsdag med tema: betydelsen av samtal inom palliativ omvårdnad. Vad är viktigt att samtala om? Hur samtalar man på bästa sätt? Varför är samtal viktigt in den palliativa omvårdnaden?

Under utbildningen kommer vår kollega Mattias Tranberg, leg. Psykolog och doktorand, föreläsa på temat.

Ur programmet:

13.00 Information om föreningen
Maria Mjörnberg, ordförande SFPO

13.15 De Nödvändiga Samtalen
Mattias Tranberg, Leg. Psykolog/Doktorand,
Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet.

14.30 Betydelsen av samtal vid allvarlig sjukdom
Anna Sandgren, Docent, vetenskaplig ledare,
Palliativt Centrum för Samskapad vård, Linnéuniversitetet
Sofia Andersson, Universitetslektor,
Palliativt Centrum för Samskapad vård, Linnéuniversitetet samt Institutionen för Omvårdnad, Umeå universitet

Utbildningsdagen är kostnadsfri för de som är medlemmar i SFPO, om du inte är medlem kostar utbildningsdagen 200 kronor.

Läs mer och anmäl dig här