Vår kollega Mattias Tranberg, leg. psykolog och forskare, har blivit uppmärksammad för sin nyligen publicerade studie som visar på att läkare sällan får rätt stöd när de ställs inför uppgiften att ge patienter svåra besked. Studien bekräftar att klinisk kommunikation involverar mycket mer än en enkel överföring av medicinsk information och hantering av patientens reaktioner. Det är en komplex uppgift, som kräver att läkare integrerar medicinsk kunskap, självmedvetenhet, närvaro och flexibilitet i sin kontakt med patienterna.

Studien har blivit uppmärksammad i flera artiklar och Mattias har blivit intervjuad om sin forskning, nedan kan du läsa dessa:

Onkologisk Tidskrift

Läkartidningen

Dagens Nyheter (betalvägg) 

Dagens Medicin (betalvägg) 

Sydsvenskan

Arbetsliv 

Omni

BNN Breaking

Mattias forskning har även omnämnts i radioprogrammet Spanarna på P1 Sveriges Radio, du kan lyssna på avsnittet här.