Välj en sida

Palliativ vård vid demens

Vi läser boken ”Palliativ vård vid demens” av Johan Sundelöf, med.dr och specialist i geriatrik, och Petra Tegman, leg. sjuksköterska, distriktssköterska och specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Boken utgår från förhållningssättet i...

Årets kampanj om fallolyckor!

Under vecka 40, 30 september – 6 oktober genomförs en årlig nationell kampanj – Balansera mera. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. Syftet är att uppmärksamma fallolyckor och vad man kan göra för att minska risken att falla. Det finns många enkla saker...

”Våga tala om psykisk ohälsa!”

Fem myndigheter har tagit fram en ny broschyr om psykisk ohälsa hos äldre. Broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa!” bygger på myndigheternas samlade kunskap på området och innehåller citat från experter inom området liksom från personer med egen erfarenhet av psykisk...
X