Välj en sida

Ta del av slutrapporten för NVP

Nu kan du ta del av slutrapporten för framtagandet av NVP – Nationella vårdplanen för palliativ vård. Slutrapporten beskriver utvecklingen av NVP från 2013 till 2016. NVP är fortfarande ett levande dokument och arbetsredskap som utvecklats tillsammans med användarna...

Användning av IPOS som underlag för samtal

Sedan en tid finns frågeformuläret IPOS (Integrated Patient care Outcome Scale) tillgängligt nationellt för bedömning av patienters vårdbehov. Frågeformuläret har visat på god innehållsvaliditet och bedömts relevant och användbart av både patienter och personal inom...

Implementering av NVP i Helsingborgs kommun

– Intervju med Emma Sääw, kontaktsköterska för palliativ vård Hur påbörjades införandet av NVP hos er? – Jag förankrade det först hos förvaltningschefen och verksamhetscheferna i kommunen samt chefsläkaren i primärvården. Vi ville implementera NVP i kommunen eftersom...

Forum Svenska Palliativregistret

Välkommen till Vetenskapligt Forum! Vetenskapligt Forum vänder sig till dig med ett intresse av Svenska Palliativregistret som forskare, klinisk verksam, chef eller ledare. Vi erbjuder en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer samt formulera önskemål om...
X