Välj en sida

Läs SFPOs reviderade kompetensbeskrivning!

Medarbetare Ingela Beck, Anette Duarte och Birgit Rasmusen vid Palliativt Utvecklingscentrum har på olika sätt medverkat till att Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor i palliativ vård har reviderats. Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO)...

Meningsfull bedömning av vårdbehov

Projektet Meningsfull bedömning av vårdbehov (MAP-needs) har som sitt yttersta mål att optimera vården för enskilda personer och deras närstående, när livet hotas på grund av åldrande eller sjukdom. För att vården ska kunna bli så bra som möjligt är det viktigt att...

Ny tf verksamhetschef på PC

Vi bjuder Saerun Jonsdottir välkommen som ny tf verksamhetschef på Palliativt Utvecklingscentrum (PC) fr.o.m. 1 mars 2019 i anledning av att tidigare verksamhetschef Carl Johan Fürst har gått i pension. Saerun Jonsdottir är även verksamhetschef för Palliativ vård och...
X