Välj en sida

Historisk deklaration från WHO

Om oss Historisk deklaration från Världshälsoorganisationen (WHO) som hänvisar till palliativ vård 40 år efter att Alma Ata-deklarationen om primär vård för alla antogs 1978 har en ny deklaration utfärdats av WHO: s internationella konferens i Astana. Hälsoministrar...

IPOS i Region Skånes journalsystem

Om oss IPOS i Region Skånes journalsystem Integrated Patient care Outcome Scale (IPOS) används inom olika verksamheter för att uppmärksamma patienters palliativa vårdbehov. Rätt använt generar IPOS en bild över patientens upplevda symtom och problem och används för...

NVP presentation

Om oss NVP presentation Denna presentation kan användas av registrerade NVP-enheter som hjälp vid informationsspridning om vad NVP är. T.ex. när ni ska informera era kollegor inom er enhet inför start eller för ny personal. Se presentationen här. Vi tar tacksamt emot...

Ta del av slutrapporten för NVP

Nu kan du ta del av slutrapporten för framtagandet av NVP – Nationella vårdplanen för palliativ vård. Slutrapporten beskriver utvecklingen av NVP från 2013 till 2016. NVP är fortfarande ett levande dokument och arbetsredskap som utvecklats tillsammans med användarna...

Användning av IPOS som underlag för samtal

Sedan en tid finns frågeformuläret IPOS (Integrated Patient care Outcome Scale) tillgängligt nationellt för bedömning av patienters vårdbehov. Frågeformuläret har visat på god innehållsvaliditet och bedömts relevant och användbart av både patienter och personal inom...
X