God kommunikation och bemötande – För patienter och närstående i utsatta situationer är det nödvändigt och viktigt att få ett gott och respektfullt bemötande och erbjudas korrekt information om sjukdom, behandling och annat som är viktigt för en god vård.
Syftet med ”De nödvändiga samtalen”, DNS, är att utveckla, genomföra och vetenskapligt utvärdera kurser för läkare och annan vårdpersonal i kommunikation och bemötande. Kurserna bygger på samtalsträning med skådespelare kring fyra specifika samtalsmoment; att få en bra start, ge svåra besked, avsluta behandling/brytpunktssamtal, samt samtal med den döende patienten.

Läs artikeln om De nödvändiga samtalen i Sydsvenskan 24 september 2014.

Vår nästa utbildning är planerad till 10-11 mars, 2015. Läs mer om våra utbildningar här.