Den 8 – 10 september anordnades kongressen Framtidens Specialistläkare (FSL) 2021, Sveriges största kongress med ST i fokus. Under tre dagar kunde BT-läkare, ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, ST-chefer, verksamhetschefer, utbildningssamordnare och sjukvårdshuvudmän från Sveriges alla hörn samlas och diskutera framtidens sjukvård.

FSL 2021 anordnades både digitalt och fysiskt på Malmö Arena. Kongressen bjöd på föreläsningar, interaktiva moment, mingel, samt kurser som syftar till att erbjuda utbildning till alla Sveriges läkare, oavsett specialitet. Innan pandemin hade FSL kongressen alltid minst 1000 besökare, men under 2020-2021 har FSL haft en enorm tillströmning med sammantaget mer än 2200 bokade digitala kurser och kongressdeltagare.

Det övergripande temat för FSL i år var kommunikation, temat rymde allt från ledarskap, till samtalet med kollegor, patienter och samhället, till vetenskapen och vardagen. Sättet vi kommunicerar på förändrades på ett genomgripande sätt när pandemin kom, och det har på många sätt även ändrat hur vi arbetar tillsammans. Just därför lyfter FSL det här viktiga temat i år.

”Syftet med FSL är att fylla ett behov av att träffas på nationell nivå för att kunna knyta kontakter, dela erfarenheter och skapa en känsla av sammanhang inom vårt stora land. Varför uppfinna hjulet separat i varje region när vi kan hjälpas åt istället? FSL är en viktig mötesplats för ST-läkare och utbildare”, säger Christina Christoffersen, President i FSL:s organisationskommitté.

FSL har ett nära samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum, och vårt kurskoncept De Nödvändiga Samtalen (DNS) har varit en viktig del av årets FSL kongresskurs Kommunikation med patient/närstående.

Anders Danielsson och Mattias Tranberg, som båda arbetar med DNS på Palliativt Utvecklingscentrum, erbjöd en dag på FSL med föreläsningar, interaktiva exempel och praktisk samtalsträning med kollegor. Föreläsningarna gav deltagarna en teoretisk grund om brytpunktssamtal och svåra besked, med strategier och verktyg för samtal med patienter. Under dagen genomfördes även ett mer interaktivt moment, där en skådespelare och en läkare på scenen demonstrerade exempel på hur samtal med en patient kan gå till.  Deltagarna fick observera samtalen och delge sina tankar och reflektioner både under och efter samtalen.

Kursledarna Mattias Tranberg och Anders Danielsson föreläser på FSL kongressen 2021

Under eftermiddagen fick deltagarna själva genomföra praktisk samtalsträning med varandra under vägledning av kursledarna Mattias och Anders.

Samtal med läkare och skådespelare

Dagen var mycket uppskattad bland deltagarna och flera uttryckte värdet av den praktiska samtalsträningen, men även att få utbyta tankar och erfarenheter i mötet med sina kollegor.

Såhär tyckte några av deltagarna som var där under dagen:

Jag tycker seminariet är jättebra, det är särskilt bra att få tips och strategier kring hur man ska närma sig och hantera sådana här samtal. Jag uppskattade även att få diskutera med andra deltagare i små grupper, det var väldigt intressant att få höra deras erfarenheter och reflektioner.”

Det har varit väldigt givande att observera samtalet med skådespelaren. Man har ju själv varit i situationer när en patient har haft starka känslor. Det är intressant att se det utspelas utifrån, då får man se det på ett annat sätt än när man själv håller i samtalet.”

Jag tyckte mycket om att observera samtalen mellan skådespelaren och läkaren. Jag kände att jag fick konkreta råd och verktyg, och kunde plocka upp uttryck och fraser som jag själv kan använda.”

DNS var en betydande komponent i årets FSL kongress med temat kommunikation, som ett verktyg för läkare i kommunikationen med patienter.

Vi på Palliativt Utvecklingscentrum tackar alla fantastiska deltagare som var med under dagen, och ett stort tack till FSL för en mycket bra anordnad kongress!