Den 16 mars anordnade PC ett döskafé i samarbete med Glokala Folkhögskolan i Malmö. Uppemot 30 personer med olika åldrar och bakgrund samlades för att samtal om död, sorg och sjukdom.

Vad är en bra död för dig? Vad är palliativ vård? Hur framför man sina önskemål och prioriteringar inför livets slut när det saknas närstående? Dessa var några av frågorna som diskuterades bland deltagarna på dödskaféet.

Vissa tyckte att en bra död var att inte vara rädd för döden och att fylla i livsarkivet lyftes fram som ett bra sätt att sätta ord sina önskemål – www.livsarkivet.se. Deltagarna bjöds även på fantastiskt goda tårtor och kaffe!