Palliativt Utvecklingscentrum startar nu upp ett forskningsprogram för att studera införandet av Nationell Vårdplan för palliativ vård (NVP) i olika delar av sjukvården. Till projekt söker vi en forskningsintresserad person, sannolikt med bakgrund i vården, som vill lära sig mer om att arbeta vetenskapligt, hur man genomför och följer upp interventioner samt att göra epidemiologiska analyser. Sannolikt kommer forskarutbildningen att genomföras på ca 50% av heltid men formerna kan diskuteras.

KRAV
För att kunna antas till forskarutbildning krävs 240 hp, varav minst 60 på avancerad nivå.
Goda kunskaper i svenska och engelska, ffa. i skrift.
Förmågan att kombinera egen drivkraft med att arbeta i grupp.

MERITER
Klinisk erfarenhet från palliativ vård eller närliggande fält.
Tidigare forskningserfarenhet, speciellt inom epidemiologi/statistik.

Forskarutbildningen kommer att vara förlagd till Palliativt Utvecklingscentrum med docent Maria Schelin som huvudhandledare och professor Carl Johan Fürst som bihandledare, övriga handledare kommer att avgöras av doktorandens kunskaper och behov

Doktorandplatsen kommer tidigast att tillsättas vid årsskiftet 2021/22. Välkommen att kontakta oss fram till dess, vi kommer att intervjua kandidater kontinuerligt.

För mer information kontakta:

Maria Schelin
maria.schelin@med.lu.se

Carl Johan Fürst
carljohan.furst@med.lu.se

 

Läs mer om Nationell vårdplan för palliativ vård (NVP) här.