Under en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka den 26 maj promoverades våra doktorer Mattias Tranberg och Dröfn Birgisdóttir, och även Karin Dalhammar som under flera år doktorerade hos oss på PC.

Doktorspromotionen är fakulteternas största akademiska högtid, den hålls för de doktorer som under det senaste året har avslutat sin forskarutbildning och försvarat en
doktorsavhandling vid Lunds universitet.

Vi på PC vill ge ett stort grattis till de nya doktorerna Dröfn, Mattias och Karin!