Vår kollega Mattias Tranberg har tillsammans med medförfattarna Henrik Ekedahl, Carl Johan Fürst, Jacob Engellau fått en artikel publicerad i tidskriften Cancer Medicine.

Studien utforskade effekten av negativa besked på patienternas uppfattning av läkares empati. Hypotesen var att patienter skulle uppfatta läkaren som mindre empatisk efter ett negativt besked jämfört med ett neutralt eller gott besked. Resultaten visar att patienter som fick negativa besked uppfattade sin läkare som mindre empatisk och framför allt kände sig patienterna mindre lyssnade på.

Sammanfattningsvis betonar resultaten att läkare bör fokusera på att bygga relationer, aktivt lyssna på patienter och ge emotionellt stöd även vid överlämnande av oönskad information, för att förbättra vårdens övergripande kvalitet.

Läs hela artikeln här