Vår kollega Mattias Tranberg har nyligen fått en artikel med titel Physicians’ Lived Experience of Breaking Bad News in Clinical Practice: Five Essentials of a Relational Process publicerad i tidskriften Qualitative Health Research.

Syftet med studien var att utveckla djupare kunskap om läkares upplevelser av att ge svåra besked.

Genom djupintervjuer med 22 läkare från flera olika specialiteter kunde studien visa att ge dåliga besked är en relationell process som utgörs av fem element: Att bli den dåliga budbäraren, Att förvänta sig det oförutsägbara, Att vara på scen, Att hantera hopp på ett professionellt sätt och Medvetenhet om den känslomässiga relationen.

Denna studie bekräftar att klinisk kommunikation innebär mycket mer än att bara leverera budskap och bemöta reaktioner. Läkare behöver kombinera medicinsk kunskap, självmedvetande, närvaro och flexibilitet i mötet, vilket är en komplex uppgift som kan leda till stress och påfrestningar som inte kan åtgärdas genom endast kommunikationsträning.

Studien tyder på att vårdutbildning och klinisk verksamhet skulle behöva ta hänsyn även till vårdgivares sårbarhet och svårigheten i uppgiften. Det är inte försvarbart att bortse från vikten av kontinuitet i vården när både patienter och vårdgivare lider av frånvaron av den. Att tilldela tillräckligt med tid för samtal och att bemöta läkares emotioner och behov skulle främja hållbar vård och medarbetare.

 

Läs hela artikeln (på engelska) här