Den 22 november fick vi på PC besök av Allan Kellehear, professor vid University of Vermont i USA. Allan har ett sociologiskt perspektiv på medicin och folkhälsa med särskilt intresse för död, döende och vård i livets slutskede och är en internationell förgrundsgestalt inom utvecklingen av ett folkhälsoperspektiv på döende och palliativ vård.

Allan Kellehear spenderade en hel dag med oss på PC, som inkluderade flera möten med fokus på strategi och forskning inom området folkhälsa och medborgarperspektiv. Dagen avslutades med en föreläsning av på ämnet: “A public health approach to palliative care and how this links to compassionate community experiments and strategies.”

Vi har frågat några av våra medarbetare vad de tar med sig från dagen med Allan Kellehear:

”De allra flesta medicinska områden har ett folkhälsoperspektiv. Den här dagen var en ögonöppnare för mig att utforska hur ett folkhälsoperspektiv skulle kunna se ut inom den palliativa vården. Var behövs den palliativa vården i samhället där vi idag inte syns? Så kallade ”compassionate communities” är en del i att medvetandegöra den palliativa vården, men vi behöver ett ledarskap som jobbar för att uppmärksammar och skapar en helhet kring detta.”
Carl Johan Fürst, seniorprofessor Palliativt Utvecklingscentrum

”En mycket intressant och tankeväckande dag där folkhälsoperspektivet inom palliativ vård fick en mer konkret betydelse med exempel på vad det skulle kunna innebära. Dessutom nya perspektiv på vad vägen dit kan innehålla och varifrån en sådan utveckling måste drivas för att bli framgångsrik och hållbar. Sannerligen utmanande men så viktigt.”
Ann-Louise Tidell, enhetschef Palliativt Utvecklingscentrum

Vi på PC vill ge ett stort tack till professor Allan Kellehear och hans viktiga bidrag till den palliativa vården!