Vid Pufendorfinstitutet ges forskare vid Lunds universitet möjlighet att arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde inom ett så kallat Tema. Ett Tema formas kring ett vetenskapligt problem som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan.

Nu har Juliet Jacobsen, Mattias Tranberg och Jamie Woodworth från Palliativt Utvecklingscentrum tillsammans med forskare från andra delar av Lunds universitet fått möjlighet att skapa och arbeta med ett Tema med titeln: Relentless Existential Threat.

Våra kollegor kommer att utforska problemet med upplevelsen av existentiella hot mot individen, samhället och mänsklighetens sätt att leva i världen. På grund av tillgången till omedelbar kommunikation 24/7 kan man som individ hållas i en nästan konstant medvetenhet om existentiella hot.

Visionen är att hjälpa individer och samhällen att reagera konstruktivt på detta. Olika forskningsområden och historiska erfarenheter kommer att kombineras till ett sammanhängande ramverk för att förstå existentiella hot på individ-, samhälls- och världsnivå.