International Collaborative for Best Care for the Dying Person, förkortat ”The Collaborative”, är ett internationellt nätverk som verkar för en bättre vård vid livets slut. Vi har intervjuat Susie Wilkinson, som jobbar med att koordinera de internationella kontakterna vid The Collaborative.

Susie är från Storbritannien och utbildad sjuksköterska, hon har länge arbetat aktivt för den palliativa vården inom områden som utbildning, forskning och kliniskt arbete.

I den här intervjun låter vi Susie berätta mer om organisationen The Collaborative och hur de bidrar till en bättre vård vid livets slut.

”The Collaborative är en medlemsorganisation bestående av sjukvårdspersonal, vårdenheter, forskare, universitet och passionerade privatpersoner med ett intresse för vård vid livets slut. Vi startade upp 2014 och har idag medlemmar från 20 olika länder världen över”, berättar Susie.

Alla medlemmar i The Collaborative delar en gemensam vision: En värld där alla människor upplever en god död som en integrerad del av deras liv, med stöd av den allra bästa personliga vården.

”Vi jobbar mot vår gemensamma vision genom att bedriva forskning, utbildning samt kvalitets- och utvecklingsarbete. Just nu arbetar vi med ett forskningsprojekt där vi jämför vård i livets slut mellan ett antal europeiska och sydamerikanska länder. Vi är också en del av EU-projektet iLIVE, där vi samarbetar med forskare från 13 olika länder världen över.

The Collaborative har även skapat den så kallade 10:40 modellen, som är en kvalitetssäkring av nationella vårdplaner. Flera av våra medlemmar jobbar med att upprätta nationella vårdplaner kring palliativ vård, vi granskar dessa utifrån 10 principer och 40 resultat för att säkra en god vård för den döende. Det är en kvalitetsstämpel för nationella vårdplaner”, säger Susie.

Utöver detta anordnar The Collaborative även flera årliga event, för att främja nätverkande och sprida ny forskning och kunskap inom vård i livets slutskede.

”Varje år anordnar vi en så kallad ”Summer School” i Malaga i Spanien, dit vi bjuder in våra medlemmar men även andra som är intresserade av vårt arbete. I år anordnas Summer School den 5-7 maj under vilken vi kommer diskutera och arbeta med 10:40 modellen, iLIVE-projektet och annan planerad och pågående forskning.

Vi anordnar även en större internationell forskningskonferens en gång om året, i år kommer den att arrangeras i Liverpool i november. Fyra gånger om året håller vi i webbinarier med fokus på en mängd olika ämnen inom den palliativa vården”, berättar Susie.

Palliativt Utvecklingscentrum har länge haft ett nära samarbete med The Collaborative, flera av våra kollegor är engagerade och aktiva i det arbete som The Collaborative gör. Susie understryker hur viktigt det är med det internationella samarbetet för att stärka och förbättra vården vid livets slut.

”Varje land har sin egen kultur, traditioner och praxis när det kommer till vård av personer i slutet av livet. Det är inte bara intressant att vi lär av varandra, utan även väldigt viktigt för att vi ska kunna utveckla, stärka och förbättra den palliativa vården världen över”, avslutar Susie.

Om du vill veta mer om The Collaborative och det arbete de gör för den palliativa vården, besök gärna deras hemsida.