Den 12 – 13 oktober anordnades kursen Introduktion till palliativ vård och omvårdnad av PC. Kursen hålls årligen och riktar sig framförallt till nyanställda sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och övriga yrkesgrupper som ingår i det palliativa teamet. Årets kurs leddes av vår kollega Berit Lindahl, som är intensivvårdssjuksköterska med doktorsexamen i vårdvetenskap och numera Professor i palliativ vård vid Lunds universitet.

Den första kursdagen inleddes med en grundläggande föreläsning om begreppet palliativ vård samt etik och vårdmiljö. Därefter följde en föreläsning om kulturella och existentiella aspekter inom palliativ vård och en djupdykning i Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP) och skattningsinstrumentet IPOS. Dagen avslutades med en föreläsning om stöd till närstående.

Dag två av kursen fokuserade på smärta, smärtbehandling och symtomlindring samt icke-farmakologisk smärtbehandling som följdes av en föreläsning om mat och näring i palliativ vård. Slutligen bjöds det på en föreläsning om omvårdnad av sjuka och döende patienter samt gruppdiskussion.

Vi frågade en av deltagarna om vad hon tyckte om kursen utifrån hennes roll som undersköterska:

”Introduktionskursen är ett värdefullt tillfälle när olika professioner får träffas för att dela med sig, lära sig nya saker och även få bekräftat det man vet/kan. Jag har jobbat drygt två år inom palliativ vård och önskar att jag gått kursen lite tidigare. Dock tycker jag att det är bra att ha jobbat 3-6 månader inom palliativ vård för att verkligen kunna tillgodogöra sig innehållet. Det var en bra blandning av olika föreläsare som täckte in stora delar av den palliativa vården och som kom med värdefull information, kunskap men även aha-ögonblick där man fick bekräftat att man gör rätt.

Smärtblocket var särskilt intressant då smärtproblematik är en stor del i vården av våra patienter. Men det som ändå fastnade mest hos mig var nog informationen om NVP, funktionen och anledningen till NVP föll på plats hos mig, jag har nog inte riktigt förstått hur det ska användas och hur det ska förenkla vården, dokumentationen och patientens situation.”

Vi på PC vill ge ett stort tack till föreläsarna och alla de som deltog på kursen!