Karin Belfrage är specialist i onkologi och palliativ medicin och arbetar på palliativ vård och ASIH i Malmö. I våras tillträdde Karin Belfrage som ny studierektor i palliativ medicin i Region Skåne, en tjänst på 30% som är kopplad till oss på PC.

Tjänsten innebär att Karin är ansvarig för ST-utbildningen för läkare, dels de som vill bli specialister i palliativ medicin, dels de som tjänstgör inom andra specialiteter och som har kunskapsmål inom palliativ medicin i sin målbeskrivning. Karin kommer i sin nya roll att vara ett stöd för både ST-läkare, handledare och verksamhetschefer för att se till att utbildningen och handledningen håller en god kvalitet. Hon är även involverad i våra ST-kurser i palliativ medicin för läkare som föreläsare och kursledare.

Karin bor i Lund med sin man, tre barn och hund. När hon inte jobbar tränar hon karate på nybörjarnivå med sin son, går långa rundor i skogen med hunden och yogar.

Vi önskar varmt välkommen till Karin som ny studierektor!