Den 19 oktober kl. 13.00 – 16.30 anordnar Läkartidningen ett webbinarium via Zoom med fokus på palliativ medicin. Webbinariet kommer spänna över stora delar av den palliativa vårdens huvudinnehåll; smärta- och symtomlindring, kommunikation, vård av den döende, existentiella frågor, etik, stöd till närstående samt organisation och vårdutveckling.

Vår kollega Carl Johan Fürst, professor i palliativ vård vid Lunds universitet, kommer att moderera eftermiddagen som bland annat kommer att innehålla föreläsningar om:

 • Det palliativa vårdförloppet – en väg till jämlik vård?
  Ursula Scheibling, överläkare Palliativa enheten Västerviks sjukhus och ordförande i Nationell arbetsgrupp för palliativ vård
 • Att identifiera och möta palliativa vårdbehov
  Christel Wihlborg, överläkare Palliativ vård och ASIH, Ystad lasarett
 • Närståendes roll
  Anette Alvariza, professor och specialistsjuksköterska, Palliativt forskningscentrum, Marie Cederschiöld högskola, Stockholm
 • Dödshjälp – tabubelagd diskussion?
  Onkolog Mattias Elmlund, överläkare, Centralsjukhuset i Karlstad
 • Palliativ vård inom primärvård och kommunal vård – hur ska jag tänka och agera som allmänläkare
  Maria Johansson, allmänläkare Närhälsan Frölunda VC.
 • Samtal – när, var och hur?
  Anders Danielsson, konsult inom kommunikation och ledarskap, Lund
 • Farmakologisk smärtbehandling i palliativ vård
  Docent Staffan Lundström, överläkare Stockholms sjukhem.
 • Existentiella behov – vems ansvar att möta?
  Johan Sundelöf, överläkare Palliativt centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Webbinariet vänder sig till alla som i sitt arbete möter patienter i livets slutskede.

Du kan läsa mer och anmäla dig här