Vid komplex cancerrelaterad smärta hos döende patienter kan även höga doser av vanliga opioider ha otillräcklig effekt. Per Fürst, överläkare och forskare på Stockholms Sjukhem, visar med sin forskning hur det är möjligt att lindra smärta hos patienter med en komplex smärtsituation.

Per disputerade 2020 med sin avhandling ”Low-dose methadone as add-on to ongoing opioid treatment in cancer-related pain”. Avhandlingen handlar om en specifik metod för smärtlindring hos patienter med cancerrelaterad smärta i livets slutskede. Metoden består i att vid smärtbehandling komplettera en opioid, exempelvis morfin, med en låg dos metadon.

Avhandlingen består av fyra studier som undersöker om metoden fungerar, hur vanlig den är och om den är säker.

”Sammantaget är bilden att behandling med en låg dos metadon fungerar och är säkert, om det är en erfaren person som utför den. Dessutom är biverkningarna få. Nästan en tiondel av patienterna inom den specialiserade palliativa vården i Sverige har fått behandlingen”, berättar Per.

Hur kommer det sig att du började forska om det här?

”För 15 år sedan jobbade jag som läkare inom palliativ hemsjukvård, det var då en smärtläkare på Södersjukhuset som introducerade mig för den här metoden. Han hade sett på sina patienter att det verkade fungera ofta och förvånansvärt bra. Jag tänkte att det här kan fler ha nytta av. När jag sedan började jobba på Stockholms Sjukhem fanns där en forskarmiljö och det var möjligt att ta tag i frågan, så jag blev doktorand år 2014.”

Vilket genomslag har den här typen av behandlingen fått?

”Intresset har varit stort, det är roligt att så många har hört av sig och tycker att det är en kliniskt användbar avhandling. Det är även många som hör av sig och vill ha föreläsningar om ämnet. Den här metoden är endast applicerbar på vissa patienter och speciella situationer, det kommer därför aldrig vara en metod som används utbrett, men intresset har trots det varit stort.”

”Det är otroligt roligt att få forska som kliniker, och det behövs fler som både forskar och jobbar kliniskt. Det ökar möjligheten för att forskningen verkligen gör nytta snabbt”, säger Per.

Du kan läsa hela avhandlingen här