Betaniastiftelsen har nyligen lanserat en helt ny avgiftsfri grundutbildning i allmän palliativ vård. Lindring bortom boten är en webbutbildning i god palliativ vård och vänder sig till all personal inom vård och omsorg och även andra intresserade.

Genom tre moduler får du lära dig mer om palliativ vård och det palliativa förhållningssättet, de fyra hörnstenarna (med ökat fokus på symtomlindring) och vård sista tiden i livet. Utbildningen varvas med kunskapsfrågor och användaren får ett diplom att spara ner eller skriva ut efter godkänd utbildning.

Utbildningen baseras på nationella riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nya vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård.

Läs mer om den nya utbildningen här