Nu finns den intressanta och mycket viktiga slutrapporten för LONE-studien: Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av sköra äldre personer.

LONE-studien avslutades i december 2020 och har letts av Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad. Våra kollegor Ingela Beck och Birgit Rasmussen har båda varit medarbetare i projektet.

Studiens övergripande syfte har varit att 1) undersöka begreppet existentiell ensamhet, hur det definieras, avgränsas och ger sig till uttryck, samt 2) hur existentiell ensamhet upplevs av patienter/vårdtagare och deras närstående samt 3) hur personal inom olika vårdverksamheter möter existentiell ensamhet.

Klicka på nedan länk för att läsa hela slutrapporten, där hittar du även samtliga publikationer inom projektet.

Slutrapport LONE-studien