I december 2022 infördes Nationell Vårdplan för Palliativ Vård (NVP) på Lungmedicin på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Lungmedicin har en mottagning och en slutenvårdsavdelning, mottagningen har en preventiv struktur och avdelningen har akuta insatser för patienter. De flesta patienterna på Lungmedicin har en begränsad framtid, de är kroniskt sjuka med svåra fysiska och psykiska symtom.

Vi har intervjuat Paulina Larson som är enhetschef på Lungmedicin om deras beslut att införa NVP, och vad de har för förväntningar på NVP som verktyg.

Hur kom ni fram till beslutet att införa NVP på Lungmedicin?

”Våra patienter är återkommande med viss regelbundenhet. De är inlagda i några månader, åker hem, och kommer tillbaka i betydligt sämre skick. Vi uppfattar det som att patienterna och deras anhöriga ofta inte har full förståelse för att deras framtidsutsikter är begränsade. Det är svårt för vår personal att kommunicera att patienten är i sina sista 12 månader i livet, och därför behöver personalen verktyg för detta, vilket NVP kan ge dem.”

Vad tror ni att NVP kan göra för er personal?

”NVP ger vår personal ett verktyg som är samma för alla, så att alla gör likadant, vilket för oss samman som personal. Vi får en trygghet i att vi gör rätt och jobbar mot samma mål. NVP berikar även omvårdnadspersonalens kompetenser, vilket är väldigt bra.

En utmaning är att personalen inte endast ska se NVP som ett arbetssätt, utan verkligen går in i det rent strukturmässigt och ser att det ger någonting. Det kan vara svårt med exempelvis timanställda som inte har samma regelbundenhet som annan personal och därför inte är lika insatta i tankesättet.”

Vad tror ni att NVP kan göra för era patienter?

”Vi vill att patienten ska ha förståelse för sin situation innan de kommer till slutenvårdsavdelningen. På så sätt kan patienten ta beslut kring hur de vill ha det den sista tiden innan de blir för dåliga och inte orkar viktiga beslut. NVP hjälper oss att skapa den bästa sista tiden i livet för patienten, så att den palliativa vården blir så fin som möjligt för både patient och anhöriga.”