Magnus Ekström som är lektor i palliativ medicin och affilierad till Palliativt Utvecklingscentrum har fått en befattning som gästprofessor under våren 2023 vid McGill University i Montreal, Kanada. Magnus fokusområde är kliniska aspekter av andnöd (dyspné). Projektet i Kanada går ut på att tillsammans med ledande kliniska fysiologer inom fältet, ta fram ny kunskap kring de bakomliggande orsakerna till svår andnöd, och att ta fram bättre metoder för att mäta symtomet vid ansträngning och vid svår sjukdom. Hela familjen följer med på äventyret, och det blir ett utmärkt tillfälle att expandera det franska ordförrådet (från just nu 4 ord), enligt Magnus. Projekt och samarbeten på hemmaplan kommer att rulla på som vanligt, och vistelsen i Kanada förväntas leda till ett stort antal
samarbeten framöver.

 – Det finns ett stort behov för att definiera en standard för hur andnöd ska mätas på bästa sätt för användning internationellt, och för att ta fram evidensbaserad farmakologisk behandling. Vi hoppas kunna ta steg mot det genom detta arbetet. Det behövs fler som forskar inom svår andnöd, säger Magnus.

Vi önskar Magnus stort lycka till i Kanada!