Mikael Segerlantz, överläkare på Palliativ vård och ASIH sedan 2007 och specialist i palliativ medicin har förordnats som oavlönad docent i palliativ medicin vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet 2021-10-29. Mikael Segerlantz är akademiskt knuten till oss på Palliativ Utvecklingscentrum inom Lunds universitet sedan 2013.

Mikaels forskningsfält är: symptomlindring och palliativ vård i ett internationellt perspektiv och med speciellt fokus på Indien, jämlik palliativ cancervård och med ett speciellt fokus på personer med intellektuell funktionsnedsättning samt tidigt integrering av palliativ vård parallellt med cancerspecifik behandling. Mikael har handlett läkarstudenter på kandidat- och masteruppsatts samt läkare på doktorandnivå.