Vår kollega Magnus Ekström, forskare vid Lunds universitet och överläkare i lungmedicin vid Blekinge sjukhus i Karlskrona, har tillsammans med ett forskningsnätverk i Australien fått en artikel publicerad i Journal of the American Medical Association (JAMA).

Idag saknas effektiv läkemedelsbehandling mot svår kronisk andnöd. Ibland behandlar vården med opioidpreparat såsom morfin för att lindra symtomen, men evidensen har varit bristande för om detta hjälper. Den här randomiserade fas 3-studien visade på att morfin inte minskade andnöden hos patienterna. Resultatet pekar enligt Magnus Ekström tydligt på att behandling med morfin inte bör rullas ut brett i vården som behandling till grupper som är kroniskt begränsade med andnöd.

Läs mer om studien och artikeln i sin helhet här