När Covid-19 pandemin drabbade Sverige startade vi en studie där vi frågar närstående till personer som dött under pandemins första sex månader om deras erfarenheter. Allas våra liv påverkades av pandemin, oavsett om man själv varit sjuk eller inte, och därför har vi tillfrågat både närstående till personer som dött i Covid-19 och också personer som mist någon nära av andra orsaker.

Vi presenterade resultaten av den första hälften av studien på Svenska Läkarsällskapets ”State of the Art Covid-19” konferens, den 16:e december 2020.

Klicka gärna på länken här för att läsa vår poster.

Den här studien är en del i vårt internationella samarbete iLIVE.