Den 4:e nationella konferensen i palliativ vård hölls i Malmö 15 – 16 mars 2016. Temat för konferensen var “Palliativ vård i brytningstid”. Några av frågorna som behandlades var: Användningen av internet ökar–vad innebär det för oss i vården? Hur möter vi det mångkulturella Sverige? Volontärer–är det en fråga för palliativ vård? Vilka är utmaningarna för ledarskapet i den palliativa vården?

Den 4:e konferensen i palliativ vård var ett samarrangemang mellan Nationella Rådet för Palliativ Vård – NRPV och Palliativt Utvecklingscentrum.