Den tredje reviderade upplagan av Nationellt vårdprogram för palliativ vård av vuxna har nyligen publicerats. I den uppdaterade versionen beskrivs hela det palliativa vårdförloppet ur olika aspekter, och nytt är bland annat ett avsnitt om begreppet ”samtal vid allvarlig sjukdom”, njursvikt och en tydligare definition av målgruppen för palliativ vård.

Läs mer om uppdateringen här