Nätverksträff för fysioterapeuter

natverkstraff_fysioterapeuter_artikel Den 21 maj möttes fysioterapeuter inom palliativ vård i Skåne på Palliativt Utvecklingscentrum  i Lund för en första nätverksträff. Antalet fysioterapeuter inom den specialiserade vården har ökat senaste åren men fortfarande arbetar många ensamma på sin enhet och önska mer samarbete med kollegor. Samtidigt har även fysioterapeuter i kommunerna börjat inrikta sig mot palliativ vård, där de ofta ingår i ett team. Med Palliativt Utvecklingscentrum som samordnare är syftet att skapa ett nätverk för att stärka samarbetet mellan fysioterapeuter på olika organisatoriska nivåer inom den palliativa vården. Tio fysioterapeuter från den specialiserade palliativa vården och två från kommunal vård och omsorg deltog. Deltagarna visade stort engagemang och vilja att driva nätverket. Fysiska träffar kommer att fortsätta med en träff i Vellinge kommun till hösten och ett arbete med att skapa en plattform där fysioterapeuter kan diskutera och få råd och tips från varandra har initierats. Idéer som framkom var att:

  • vi skulle kunna fungera som en referensgrupp
  • arbeta med hur vi uppnår specialistkompetens
  • vi bör göra en kartläggning av den palliativa vården i Skåne för att kunna öka samverkan mellan fysioterapeuter och även för att visa på vad fysioterapeuter inom den palliativa vården gör och att tillgången till palliativ rehabilitering inte är likvärdig

Vår kompetens efterfrågas också vid utbildningar och som representerar i olika referensgrupper. Detta kan vara svårt att hinna med i sitt dagliga kliniska arbete. Genom att fler intresserade fysioterapeuter ansluter sig till nätverket har vi möjlighet att stärka vår ställning i relation till andra professioner. Är du intresserad av att medverka, vänligen kontakta Ulrika Olsson Möller på adressen: ulrika.olsson_moller@med.lu.se