I januari uppdaterade Svenska Palliativregistret sin dödsfallsenkät. Flertalet justeringar gjordes i enkäten och några nya frågor lades till. En av frågorna som har tillkommit i enkäten är om Nationella Vårdplanen för Palliativ vård (NVP) har använts i livets slutskede. NVP används i allt större utsträckning i landet och vikten av att använda en vårdplan beskrivs även i det nya vårdförloppet för palliativ vård. Resultat från den tillagda frågan om NVP kan hämtas från utdataportalen på Svenska Palliativregistrets hemsida.

Svenska Palliativregistrets utdataportal