Nu tillträder en ny primärvårdschef i Region Skåne med uppdrag att leda Mobila team och specialiserad palliativ vård. Den nya primärvårdschefen heter Kristina Vilhelmsson och har lång erfarenhet som ledare och chef inom hälso- och sjukvården. Kristina har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt cancervården och den palliativa vården, både som sjuksköterska och chef.

Kristina efterträder Ingrid Vesterberg, som har varit primärvårdschef för Mobila team och specialiserad palliativ vård sedan 2020, hon har innan dess varit verksamhetschef sedan 2005. Vi har pratat med Ingrid om hennes tid som primärvårdschef och hennes nya uppdrag som börjar till hösten.

Hur tycker du att verksamheten har utvecklats under de år som du har varit chef?

”Sedan 2005 har vi arbetat målinriktat med att få ett mer jämlikt utbud och innehåll för invånarna i Skåne, i synnerhet sedan 2013 när verksamheten blev övergripande för hela Skåne. Idag har vi ett lika utbud i hela Skåne, alla verksamheter har samma innehåll, så vi har uppnått mycket. Sedan 2013 har vi arbetat med samverkan mellan olika vårdaktörer, och vårt mål har varit att framstå som en sammanhållen verksamhet. Vi har tagit större steg kring detta och vi har mycket spännande framför oss. De senaste åren har vi även arbetat mycket med att knyta samman Palliativt Utvecklingscentrum med klinikerna, vi har bland annat skapat en handlingsplan för detta”, säger Ingrid.

Från och med den 1 september kommer Ingrid att arbeta som hälso- och sjukvårdsstrateg med ansvar för utveckling av piloter kring mobila närsjukvårdsteam.

Kan du berätta lite om ditt kommande projekt som startar till hösten?

”Vi är nu mitt inne i en spännande fas, vi arbetar med att utveckla en trygg, tydlig och tillgänglig vård för patienter som kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. Patienter och anhöriga erbjuds en väg in och tydlig planering finns. Detta genom att arbeta fram en sammanhållen vårdform där primärvården är navet i samverkan med övriga vårdgivare. Skapa en modell för en sammanhållen vårdform med kontinuitet och hög kvalitet utifrån individens behov som är möjlig att använda över hela Skåne. Projektet startade i januari för boende i Landskrona kommun, nu utvidgas det till att gälla samtliga kommuner i östra delen av Skåne”, berättar Ingrid.

Vad tar du med dig från dina år som chef?

”Jag har arbetat i sjukvården i 46 år, åren inom den specialiserade palliativa vården har varit mycket spännande, givande och utvecklande. Det har varit väldigt kul att få vara med tillsammans med fantastiska kollegor. Jag är väldigt stolt över det arbete vi har gjort”, säger Ingrid.

 

Vi på PC tackar Ingrid för hennes tid som primärvårdschef och hälsar varmt välkommen till Kristina som ny chef!