Carl Johan Fürst har tillsammans med Juliet Jacobsen (Massachusets General Hospital, Boston) och Maria E.C. Schelin precis publicerat artikeln Too much too late? Optimizing treatment through conversations over years, months, and days, i Acta Oncologica, vol. 60 no. 8, s. 957-960.

Artikeln lyfter fram behovet av tydlig och patientanpassad kommunikation under hela sjukdomsförloppet. Genom att för varje patient med livshotande sjukdom ha ett tidsperspektiv på år, månader och dagar kan kommunikationen anpassas för att hjälpa patienter och familjer att hantera och anpassa sig till obotlig cancer. Tydlig kommunikation om syftet med cancerbehandling kan hjälpa patienter och kliniker att fatta beslut om mål med behandling och vård. Viktiga samtal kring mål med vården och vad som är viktigt underåterstående livstid kan få något olika fokus när patienternas förväntade prognos förkortas från år till månader och från månader till dagar. Alla samtal bör leda till att man säkerställer att patienter och familjer har den information och det känslomässiga stöd som behövs för att avstå från behandling och vård som inte gagnar patienten och istället fokusera på vad som kan göras för att få en bra sista tid i livet och en fridfull död.

Läs hela artikeln (på engelska) här