Vår kollega Karin Dalhammar har precis fått sin artikel ”Symptoms, problems and quality of life in patients newly diagnosed with oesophageal and gastric cancer – a comparative study of treatment strategy” publicerad i tidskriften BMC Cancer.

Patienter med cancer i matstrupe och magsäck har låg sannolikhet att bli botade och lider av ett brett spektrum av symtom och problem som påverkar deras livskvalitet negativt. I denna tvärsnittsstudie inkluderades 158 patienter som nyligen diagnostiserats med matstrups- och magsäckscancer och som besökte den kirurgiska öppenvårdsavdelningen för ett planerat vårdbesök under åren 2018-2020. De validerade instrumenten QLQ-C30 och QLQ-OG25, som utvecklats av Europeiska organisationen för forskning och behandling av cancer (EORTC), och utvalda punkter från Integrated Patient Outcome Scale (IPOS) användes för att bedöma QOL, symtom och problem.

Resultatet av studien visar på att patienter som nyligen fått diagnosen matstrups- och magsäckscancer, och särskilt de med obotlig matstrupscancer, har en allvarligt påverkad livskvalitet och flera besvärliga symtom och problem. För att bättre tillgodose patienternas behov verkar det därför viktigt att integrera ett palliativt förhållningssätt i vården av matstrups- och magcancer.

Du kan läsa hela artikeln (på engelska) här