Karin Dalhammar, doktorand vid Lunds universitet, har nyligen fått en artikel med titeln “Health care utilization among patients with oesophageal and gastric cancer: the impact of initial treatment strategy and assignment of a contact nurse” publicerad i tidsskriften BMC Health Services Research, vol. 21, no. 1.

Syftet med studien var att undersöka associationen mellan initial behandlingsstrategi respektive tillgång till kontaktsjuksköterska och vårdkonsumtion hos personer med matstrups- och magsäckscancer.

Resultatet visade bland annat att patienter med en palliativ behandling och patienter utan tumörinriktad behandling hade mer oplanerad vård, i jämförelse med patienter med en kurativ behandling.

Läs hela artikeln (på engelska) här