Vår kollega Mikael Segerlantz har nyligen fått en vetenskaplig artikel publicerad i Indian Journal of Palliative Care. Medförfattare till artikeln är Eva Brun, onkolog från Skånes universitetssjukhus, samt forskarna Aruna Adumala, Gayatri Palat och Archana Vajjala från Hyderabad i Indien.

I Indien är livmoderhalscancer den vanligaste cancerformen bland kvinnor och utgör upp till 29% av all registrerad cancer hos kvinnor. Cancerrelaterad smärta är ett av de mest besvärande och svåra symtomen för alla cancerpatienter, och konventionella opioider är ofta inte tillräckliga för att lindra cancerrelaterad smärta. Tidigare studier har dock kunnat visa att metadon har fördelar vid behandling av neuropatisk smärta.

I den här randomiserade studien jämfördes effekten av morfin, vilket är den mest förekommande opioiden vid behandling av cancersmärta i Indien, med metadon hos patienter med smärta relaterad till livmoderhalscancer. Syfte med studien var att utvärdera om metadon har en bättre smärtlindrande effekt jämfört med morfin. Totalt inkluderades 74 kvinnor i studien.

Resultat visade på att metadon hade en överlägsen bättre analgetisk effekt jämfört med morfin, samt att metadon tolereras väl med lägre förekomst av opioidrelaterade biverkningar jämfört med morfin.

Läs gärna hela artikeln (på engelska) här