Nu har den 7:e Nationella konferensen i palliativ vård ett nytt datum i höst! Konferensen anordnas den 5 – 7 september 2022 i Göteborg, på initiativ av Palliativt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Nationella rådet för palliativ vård.

Konferensen syftar till att spegla den bredd av insatser som kan behövas för att stötta och hjälpa vid livets slut. Den ska även leda till att alla deltagare får ökad kompetens och blir stärkta inför sitt fortsatta arbete att bidra till god och jämlik palliativ vård i Sverige.

Huvudkonferensen sker den 6 – 7 september med keynote-föredrag och parallella sessioner samt posterutställning och utställning från företag och föreningar. Tema för de parallella sessionerna utgår från det övergripande konferenstemat och speglar aktuella frågor inom palliativ vård.

Det kommer även att anordnas en förkonferens den 5 september som inleds med ett seminarium om aktuella avhandlingsprojekt inom palliativ vård. Förkonferensen är en möjlighet för doktorander och nydisputerade att presentera sina avhandlingar och nätverka.

Intresserad av att delta? Läs mer och anmäl dig till konferensen här.