Palliativt Utvecklingscentrum mottog nyligen ett anslag från Familjen Kamprads stiftelse på 4,9 miljoner kronor för att vetenskapligt undersöka effekten av Nationell vårdplan för palliativ vård (NVP). Stiftelsen har vid flera tidigare tillfällen valt att stödja vår forskning här vid centrat och vi gläds mycket åt att de även fann forskning om NVP värdefull att bidra till. Detta blir vårt första större anslag för att undersöka effekterna av implementering av NVP och forskningsprogrammet omfattar sex delar. Vi kommer att röra oss inom både specialiserad vård (KOL- och hjärtsviktvård), allmän palliativ vård (särskilda boenden och mobila team) och över hela befolkningen, genom registerstudier.

NVP har sedan starten av Palliativt Utvecklingscentrum varit ett av våra viktigaste områden för kvalitetsutveckling och planen är nu implementerad på över 300 vårdenheter runt om i landet. Alla åtgärder inom NVP är baserade på evidens och beprövad erfarenhet och nu finns en möjlighet att undersöka den vetenskapliga evidensen för vårdplanen som helhet. Projekten kommer att löpa under minst 3 år med start vid årsskiftet 2021/22 och en doktorand intresserad av klinisk forskning och epidemiologi kommer att sökas till projektet.

Sökande på anslaget var Maria Schelin, Christel Hedman, Carl Johan Fürst, Berit Lindahl, Agnes van der Heide (gästprofessor från Erasmus MC i Rotterdam) och Per Fürst (geriatriker vid Stockholm Sjukhem).

 

Läs mer om Nationell vårdplan för palliativ vård (NVP) här.